logo
logo
Tin bán chuyên đăng 1 tuần trước

Nọc jap ô bông 1kg5, gà nhập giá trị.

2.500.000 đđ   

Đổi nọc, chia lại ae nọc Jap ô bông 1kg5, gà nhập giá trị cao, lúc nhập về hơn 20tr, đã win 4x xuất sắc. Gà chân điểm 2 cựa đen, cựa quéo, chân vuông cạnh, tay tròn, lông mới. Gà về ae nuôi đá tiếp hay nọc đều được. Gà này đâm và đổ ra con rất đâm, ăn độ giỏi, con của nó có con hiện win 7x cũng đang làm nọc. Gà đổ mái mới bắt ra, có clip nhấp.

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Tre
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)