Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 6 ngày trước

cặp gà Serema 600k / cặp

600.000 đđ   

cặp gà Serema 600k / cặp cặp gà Serema 600k / cặp

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Serama
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)