logo
logo
Tin bán chuyên đăng 1 tuần trước

Khét 2kg8 hàng đấu tiền

2.500.000 đđ   

Ae nhìn gà tự đánh giá...hàng đấu tiền thành tích 3x, tránh né khôn gà, cạnh nạp, có clip nhảy nhót ae tham khảo..có ship khi nổ cọc..

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Nòi (gà Chọi)
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)