Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 3 ngày trước

Bướm 3,4kg hàng chuẩn C1 chơi liền!!

4.000.000 đđ   

🏆🏆🏆 Hàng tiền nào của đó nha Ae! Bổn mẻ cựa đâm lắm đâm chuẩn Ae đấu tiền! 👉 Hạng chân: 3.400kg lườn dài tay dày khung lớn! 🔋🔋🔋 Nước nui 💯💯💯 ✅✅ Mặt hàng chuyên bến thế!!!

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Bướm
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)