logo
logo
Tin cá nhân đăng 1 tuần trước

do bận việc cần thanh lí gà nọc 2 mùa

1.000.000 đđ   

Do bận công việc nên thanh lí lại cho ae nào đam mê

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Tre
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)