logo
logo
Tin bán chuyên đăng 1 tuần trước

mái nhạn

250.000 đđ   

Trạng 1 kg hơn đã qua lứa so Cần bán ai mua nt chợ tốt hoặc zalo Cảm ơn chợ tốt

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Tre
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)