Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 3 ngày trước

bướm 2k4 tay tốt lông mới

2.000.000 đđ   

Ae họp nhản liên hệ 0907…389…490(do la) để biết thêm chi tiết và tham khảo những chiến kê khác.

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Chọi
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)