Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 3 ngày trước

bướm 2k6 tay trái banh lông mới líp xổ bên dô la.

3.000.000 đđ   

Mọi chi tiết ae liên hệ (dô la) và xem thêm những chiến kê khác.

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Chọi
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)