logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Bong mới vô 3ki5 cán VIP

34.500 đđ   

Mới vô tay day long moi ken 3ki5 con lên mẽ giỏi bến thế Chân nào ra Chân đó

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Ta
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)