logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Bướm 2kg6 zin xuyên đao

1.000.000 đđ   

Gà tay tốt còn lên 1,2 chấm gà , cặp cán đóng 2 cái xuyên đao , gà không tật lỗi , 9th gà , giá 1tr ae cần alo , còn tin còn gà

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Chọi
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)