Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 6 ngày trước

We 1k1 pin chơi liên

1.300.000 đđ   

Gà zin nước nuôi sẵn tay một cục ae bắt về chơi liên có ship

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Tre
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)