Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 6 ngày trước

Khét 1k2 trạng 1k250 ae hợp alo

1.300.000 đđ   

Gà zin mới vô bội ae hợp bắt về chế độ thêm r chơi có ship

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Gà Tre
Độ tuổi
Độ tuổi: Gà lớn (từ 3 tháng tuổi)