logo
logo
Tin cá nhân đăng 1 tuần trước

Adidas SuperStar Hert 38

650.000 đđ   

giày mang đc vài lần thoi ạ còn rất mới nay pass lại 1/4 giá mua

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Đồ nữ