Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

bán

7.000.000 đđ   

Sập cũ cổ ngày xưa ko dùng bán chữa tính phí sip

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Khác
Kích cỡ
Kích cỡ: Giường đôi 1.5m x 1.9m