Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 4 tuần trước

Giường tầng cho trẻ em và sinh viên

2.550.000 đđ   

kích thước: Dài 2m x Tầng 1 - 1,2m x Tầng 2 - 1m x cao 1m75 Và kích thước: Dài 2m x Tầng 1 - 1,4m x Tầng 2 - 1,2m x cao 1m75 - Tầng 1 cách tầng 2 - 1m / Tầng 1 cách mặt đất 35cm

Tình trạng
Tình trạng: Mới
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Giường
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì