Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Dư còn mới

2.000.000 đđ   

Mình dư cái như hình alo thương lượng Còn rất mới gỗ đẹp

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Giường
Kích cỡ
Kích cỡ: Giường đôi 1.6m x 2m