Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Giường gỗ 1,6 x2 m

2.000.000 đđ   

Thanh lí lô giường gỗ 1,6 x 2 m. Gỗ bơ mu và gỗ lim tùy chọn. Dường đẹp, chắc chắn bao 4 ngựa phi nước đại không sập

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng
Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Giường
Kích cỡ
Kích cỡ: Giường đôi 1.6m x 2m