logo
logo
Tin cá nhân đăng 19 giờ trước

Bán adapter Gopro các đời từ Gopro 7 trở đi

1.200.000 đđ   

Hàng like new 95% Đồ xài cá nhân nên xài kỹ

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Chính sách bảo hành
Chính sách bảo hành: Hết bảo hành
Thiết bị
Thiết bị: Máy Quay
Máy quay
Máy quay: GoPro
Xuất xứ
Xuất xứ: Nước khác
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì