Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 17 giờ trước

yooseee

150.000 đđ   

Thanh lý tiếp lại về mấy con yoosee Sirihom đã tét tất cả đều hoạt động tốt hết và nét đồng giá 150k 1 con

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Thiết bị
Thiết bị: Máy Quay
Máy quay
Máy quay: Khác