Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 1 tuần trước

ống kính mf carl zeiss planar 50f1.4

6.000.000 đđ   

Ống kính mf có ngàm chuyển sony, giành cho anh em thích quay tay

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Thiết bị
Thiết bị: Ống kính
Ống kính
Ống kính: Sony