logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Canon 70d + 18 - 55mm stm

7.000.000 đđ   

Lên đời nên e muốn ra đi bộ canon 70d này cho ae nào cần

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Chính sách bảo hành
Chính sách bảo hành: 2 tháng
Thiết bị
Thiết bị: Máy Quay
Xuất xứ
Xuất xứ: Nước khác
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì