logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 ngày trước

Ipad Air5 64Gb WiFi máy cực chất lượng

10.900.000 đđ   

𝐈𝐩𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫𝟓 𝐌𝟏 𝟏𝟏 𝐢𝐧𝐜𝐡 𝟔𝟒𝐆𝐛 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐧𝐞𝐰 𝐆𝐢𝐚́ 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂́𝐭 • 64𝐺𝑏 𝑊𝐼𝐹𝑖 𝑁𝑔𝑜𝑎̣𝑖 ℎ𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̣𝑝 99% 🔋94% 𝐵𝑙𝑢𝑒 | 𝑆𝑡𝑎𝑟 💵 11,200𝑘 • 64𝐺𝑏 𝑊𝐼𝐹𝑖 5𝐺 𝑁𝑔𝑜𝑎̣𝑖 ℎ𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̣𝑝 99% 🔋100% 𝑃𝑖𝑛𝑘 | 𝑆𝑡𝑎𝑟 💵 12,200𝑘 •𝑍𝑖𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑛, ℎ𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̉𝑜 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔. • 𝐵𝑎𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡 07 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 | 𝐵𝑎̉𝑜 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 03 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 📬𝐇𝐨̂̃ 𝐓𝐫𝐨̛̣: - Đ𝐴̆𝑁𝐺 𝐾𝐼́ 4𝐺 40𝐾 500𝐺𝐵 𝑇𝐻𝐴́𝑁𝐺 𝑇𝑂̂́𝐶 Đ𝑂̣̂ 𝐶𝐴𝑂 ( Đ𝑂̣̂𝐶 𝑄𝑈𝑌𝐸̂̀𝑁 ) - 𝑇𝑎̉𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̀𝑖 đ𝑎̣̆𝑡 𝐹𝑟𝑒𝑒 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎́ 349𝑘 - 𝑇𝑟𝑜̛̣ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑠𝑎̣𝑐 𝑐𝑎́𝑝 𝑎𝑢𝑘𝑒𝑦 20𝑤 𝑔𝑖𝑎́ 250𝑘 - 𝑆𝑎̣𝑐 𝑐𝑎́𝑝 𝑧𝑖𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑒 𝑔𝑖𝑎́ 𝑐ℎ𝑖̉ 450𝑘 -𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡ℎ𝑢 𝑐𝑢̃ 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑜̛̀𝑖 -𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑔𝑜́𝑝 0% 𝑞𝑢𝑎 𝑡ℎ𝑒̉ 𝑡𝑖́𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔. -𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑐𝑜𝑑 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̃𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̂̉, 𝐹𝑟𝑒𝑒 𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ.—————————————————— ☎: 🏡 #𝐀𝐩𝐩𝐥𝐞𝐇𝐢𝐇𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞 : 𝟕𝟏/𝟓𝟎 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐢𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐮̉, 𝐏.𝟏𝟓, 𝐐. 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚̣𝐧𝐡, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 #𝐈𝐩𝐚𝐝𝐀𝐢𝐫𝟓 , #𝐈𝐩𝐚𝐝𝐋𝐢𝐤𝐞𝐧𝐞𝐰 , #𝐈𝐩𝐚𝐝𝐠𝐢𝐚𝐭𝐨𝐭 , #𝐈𝐩𝐚𝐝𝐌𝟏 , #𝐈𝐩𝐚𝐝𝐏𝐫𝐨 , #𝐈𝐩𝐚𝐝𝟐𝟎𝟐𝟎

Hãng
Hãng: Apple
Dòng máy
Dòng máy: iPad Air 5
Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Chính sách bảo hành
Chính sách bảo hành: 3 tháng
Dung lượng
Dung lượng: 64 GB
Kích cỡ màn hình
Kích cỡ màn hình: 10 - 10.9 inch
Xuất xứ
Xuất xứ: Mỹ
Sử dụng simcard 3G/4G
Sử dụng simcard 3G/4G: Không có 3G/4G
Phiên bản
Phiên bản: Quốc tế
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì