Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

CẦN MUA PC TRẢ GÓP

68.686.868 đđ   

CẤU HÌNH X99 - 2686v4 64G ram ổ 256G card RX 8G CẦN KHU VỰC BIÊN HOÀ ĐỂ TIỆN LÀM THỦ TỤC VÀ QUA TEST MÁY

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)