Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Ram PC 4GB DDR4 có tản

300.000 đđ   

Ram PC 4GB DDR4 có tản Nhấn vào một đoạn để dán vào hộp văn bản.

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)