Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

nhượng lại máy vì đi nghĩa vụ

5.000.000 đđ   

Máy dùng tốt ae nào mua về chơi game thì tuyệt vời

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)