Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 3 ngày trước

Mèo anh lông ngắn tai cụp, 7 tuần tuổi. Tìm sen

2.300.000 đđ   

Do mình bận, không có đủ thời gian chăm bé. Cần tìm sen yêu thương bé.

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Mèo Anh Lông Ngắn
Độ tuổi
Độ tuổi: Mèo con (dưới 3 tháng tuổi)