logo
logo
Tin cá nhân đăng 1 tuần trước

Bé mèo anh lông ngắn lai - giới tính cái

1.000.000 đđ   

Mèo mẹ lai anh lông ngắn + ta Mèo ba là anh lông ngắn Bé mèo cái 2tháng đã biết ăn và đi vs chậu cát

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Mèo Anh Lông Ngắn
Độ tuổi
Độ tuổi: Mèo con (dưới 3 tháng tuổi)