logo
logo
Tin bán chuyên đăng 22 giờ trước

Mèo munchkin chân ngắn xám xanh

5.300.000 đđ   

Đã tiêm ngừa Đã sổ giun Ưu tien xem tận nơi

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Mèo Munchkin
Độ tuổi
Độ tuổi: Mèo con (dưới 3 tháng tuổi)