Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 5 giờ trước

xám xanh lùn tịt biết phối

7.200.000 đđ   

Mặt tròn,chân lùn tịt. Sức khỏe tốt. 12 tháng,biết phối

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Mèo Munchkin
Độ tuổi
Độ tuổi: Mèo trưởng thành (hơn 1 tuổi)