logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Đực Lùn Cụp Lửng

8.000.000 đđ   

Sn 8/6/2023 Giới tính Đực Bame nhà nuôi Đã sổ giun và tiêm mũi 2 Xem mèo tại HCM

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Mèo Munchkin
Độ tuổi
Độ tuổi: Mèo nhỏ (dưới 1 năm tuổi)