logo
logo
Tin bán chuyên đăng 1 tuần trước

Bé cái bi xx lùn form to

6.500.000 đđ   

Bé cái,đã tiêm 2 mũi sổ giun đầy đủ

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Mèo Munchkin
Độ tuổi
Độ tuổi: Mèo nhỏ (dưới 1 năm tuổi)