logo
logo
Tin cá nhân đăng 1 tuần trước

Chân ngắn tam thể

3.500.000 đđ   

Mèo chân ngắn màu tam thể Giới tính Cái Ăn giỏi, đi wc thau cát

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Mèo Munchkin
Độ tuổi
Độ tuổi: Mèo con (dưới 3 tháng tuổi)