logo
logo
Tin cá nhân đăng hôm qua

Munchkin Bicolor cái đang gào

6.000.000 đđ   

Mèo đã tiêm đầy đủ, có sổ Chỉ giao dịch trực tiếp Liên hệ để xem thêm video.

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Mèo Anh Lông Ngắn
Độ tuổi
Độ tuổi: Mèo trưởng thành (hơn 1 tuổi)