logo
logo
Tin cá nhân đăng 24 giờ trước

Mèo nhà đẻ LÙN sát đất ALN mặt bánh bao thuần

2.000.000 đđ   

Mèo nhà đẻ LÙN sát đất mặt bánh bao thuần chủng 03 tháng tuổi bán giá 2 triệu một con có mèo cha mẹ tại nhà mời ac nào quan tâm đến xem trực tiếp rõ hơn cảm ơn

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Mèo Munchkin
Độ tuổi
Độ tuổi: Mèo con (dưới 3 tháng tuổi)