Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 5 ngày trước

Mèo đực lùn silver ns12 chinchilla tìm nhà mới

19.000.000 đđ   

Bé lùn đực silver ns12 chin chinchilla 3 tháng tuổi đang tìm nhà mới Đặc điểm ham ăn quấn chủ lắm ạ

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Mèo Munchkin
Độ tuổi
Độ tuổi: Mèo con (dưới 3 tháng tuổi)