logo
logo
Tin cá nhân đăng 1 tuần trước

Anh lông dài , chân lùn , tai cụp , xám xanh, đực

2.000.000 đđ   

Anh lông dài , chân lùn , tai cụp , xám xanh, đực , tiêm đủ

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Mèo Anh Lông Dài
Độ tuổi
Độ tuổi: Mèo nhỏ (dưới 1 năm tuổi)