logo
logo
Tin bán chuyên đăng 18 giờ trước

anh lông ngắn tabby 2 đực

1.200.000 đđ   

Bé ăn khoẻ quấn người nghịch , được 2 tháng rồi ạ

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Mèo Anh Lông Ngắn
Độ tuổi
Độ tuổi: Mèo con (dưới 3 tháng tuổi)