logo
logo
Tin cá nhân đăng 16 giờ trước

Silver lông dài cái thanh lý

3.500.000 đđ   

Còn 1 bé silver LD cái, tiêm 2 mũi cần thanh lý. Bé ở Q2 HCM

Giống thú cưng
Giống thú cưng: Mèo Munchkin
Độ tuổi
Độ tuổi: Mèo nhỏ (dưới 1 năm tuổi)