Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Tranh gỗ. Ly ngư thưởng nguyệt

750.000 đđ   

Gỗ vân tự nhiên ,nhà dùng đã lâu rất đáng .để sưu tầm

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng