Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Muốn mua ổn áp 5-20kvar còn sử dụng tốt!

1.000.000 đđ   

ổn áp từ 5-20kvar còn sử dụng tốt: lioa, robot

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng