Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Cần bán

23.000.000 đđ   

1 máy cưa 70/ 1máy quốn 50 1máy bào dựng 1máy đục lỗ vuông 1máy mài lưỡi bào

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng