Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Cần pass máy cắt gỗ, sắt - mũi khoan gỗ - kệ

150.000 đđ   

Cần ra đi: + Máy cắt gỗ, sắt full phụ kiện, mới khui dùng 1 lần do không có nhu cầu nên cần pass, máy mới cứng còn bảo hành - 450.000 + Mũi khoan gỗ lỗ tròn, full box gỗ như hình - 170.000 + Tab đầu giường - 150.000

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng