Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

Xốp cách nhiệt 1 mặt keo 1 mặt bạc

12.345 đđ   

Xốp cách nhiệt 1 mặt keo 1 mặt bạc Xốp cách nhiệt 1 mặt keo 1 mặt bạc, độ dày đa dạng Xốp cách nhiệt 1 mặt bạc Xốp cách nhiệt

Tình trạng
Tình trạng: Mới