logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

Màn XS

10.000 đđ   

Bị liệt 1 đường nhỏ góc trái. Thay dư ra Tặng nha

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Loại phụ kiện
Loại phụ kiện: Phụ kiện điện thoại
Thiết bị
Thiết bị: Khác
Xuất xứ
Xuất xứ: Đang cập nhật
Chính sách bảo hành
Chính sách bảo hành: Bảo hành hãng
Thông tin sử dụng
Thông tin sử dụng: In trên bao bì