Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Màn hình samsung 27inch đã qua sữ dụng còn ngon

1.200.000 đđ   

- Màn vẫn còn ngon Gọi : ***

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Loại phụ kiện
Loại phụ kiện: Phụ kiện máy tính
Thiết bị
Thiết bị: Màn hình