Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 2 tháng trước

Màn hình Samsung 24inch

1.900.000 đđ   

Sản phẩm còn tốt , không hư hao Vui lòng inb

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Loại phụ kiện
Loại phụ kiện: Phụ kiện máy tính
Thiết bị
Thiết bị: Màn hình