Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Cốc sạc ANKER PowerPort Elite 2 cổng 24w - A2023

200.000 đđ   

Cốc sạc ANKER PowerPort Elite 2 cổng PIQ 24W - A2023 Sạc còn rất mới

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Loại phụ kiện
Loại phụ kiện: Phụ kiện điện thoại
Thiết bị
Thiết bị: Khác