Chợ Tốt
Tin cá nhân đăng 5 tháng trước

Thanh lý màn hình

150.000 đđ   

Còn ít màn giá thanh lý, Tùy từng mã ace quan tâm ibox trực tiếp...

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Loại phụ kiện
Loại phụ kiện: Phụ kiện máy tính
Thiết bị
Thiết bị: Màn hình