Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 6 giờ trước

🔴SẠC ZIN DELL BÓC MÁY

220.000 đđ   

🔴 【LAPTOP】 ➫ Dell Slim 65W / 90W : 2xx ➫ Dell Ovan 65W / 90W : 2xx ➫ Dell Slim 130W : 3xx ___________________________________________ 𝟖𝟓𝟓/𝟎𝟗 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 - 𝐏.𝟏𝟐 - 𝐐.𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩 - 𝐇𝐂𝐌 ☎ ( 𝗠𝗿 𝗟𝘂𝗮̣̂𝗻 ) . - - - ⭕️ 𝐇𝐎̂̃ 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐓𝐑𝐀̉ 𝐆𝐎́𝐏 ⭕️ - - - ✅ Hỗ Trợ trả góp 0% qua thẻ tín dụng. . ➥ 𝘾𝙪𝙣𝙜 𝙘𝙖̂́𝙥 𝙎𝙖̣𝙘 𝙕𝙄𝙉 𝙃𝙖̃𝙣𝙜 𝙗𝙤́𝙘 𝙢𝙖́𝙮. ➥ 𝐒𝐒𝐃 - 𝐑𝐚𝐦 𝐁𝐨́𝐜 𝐦𝐚́𝐲. ➥ 𝑪𝒂̀𝒊 Đ𝒂̣̆𝒕 𝑯Đ𝑯 𝑾𝒊𝒏𝒅𝒐𝒘𝒔 / 𝑴𝒂𝒄𝑶𝑺.

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Loại phụ kiện
Loại phụ kiện: Phụ kiện máy tính
Thiết bị
Thiết bị: Khác