Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

Thanh lý nhanh màn samsung 19in sáng đẹp

650.000 đđ   

Khai xuân đầu năm em thanh lý rẻ màn samsung 19in sáng đẹp đang dùng tốt y hình. Địa chỉ: K62/6B Núi Thành - Đà Nẵng.

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng (chưa sửa chữa)
Loại phụ kiện
Loại phụ kiện: Phụ kiện máy tính
Thiết bị
Thiết bị: Màn hình